środa, 18 marca 2015

DYWIZJA JERZEGO LUBOMIRSKIEGO, listopad 1656


PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA:
 
- Nieco zmodyfikowana DYWIZJA KORONNA z lat 1653-57 z podręcznika „Potop” (zasady specjalne: Na własnej ziemi, Kłopoty skarbowe, Z bandoletem i szablą, Batoh.
Wszelkie modyfikacje będą zaznaczone podkreśleniem.
- Literatura: J. Stolicki, Oblężenie Krakowa przez Jerzego Lubomirskiego w latach 1656-1657, SiMdHW, t. XL, 2003, s. 87 – 117.
- Stan posiadanych figurek (założenie tymczasowe).

JERZY LUBOMIRSKI (figurka póki co jego ojca)
Marszałek koronny, podręcznikowe Dowodzenie ###, ale zmodyfikowane: za 2 PS  można podbić do ####
Marszałek Jerzy Lubomirski wraz ze sztabem, w skład którego wchodzi... Longinus Podbipięta. Malował Maciek ZYGA Siegmund (chorąży też jest nieco zmodyfikowany).

SKŁAD DYWIZJI

Dywizja składa się z 5 pułków/regimentów, nieco zmodyfikowanych w stosunku do podręcznika.
Z podstawy dywizji:
- Pospolite ruszenie ziem centralnej i północnej Korony
- Pułk jazdy koronnej lekkiej (straż przednia)
- Regiment piechoty cudzoziemskiego autoramentu
Dodatkowe pułki:
- Pułk jazdy koronnej (siły główne)
- Regiment rajtarii
Modyfikacje: pułk koronny nie ma -10% do Motywacji.
Siły główne znajdują się w pułkach dodatkowych, żeby zachować strukturę według podręcznika. Jest możliwa zamiana z regimentem piechoty z podstawy (wówczas legalnie nie ma tego -10%) ale wg podręcznika w pułkach dodatkowych można dać tylko jeden regiment cudzoziemski.

Oba pułki jazdy historycznie liczyły 19 chorągwi, a według podręcznika nie da się zrobić więcej niż 17 (8+1 w pułku jazdy oraz 7+1 w pułku lekkim). Dwie małe połączyłem w jedną a jedną pominąłem. Trzecią wystawiłem w postaci szarych podstawek uzupełniających mniejsze chorągwie Reya i Odrowąża. Pominąłem także pozostającą poza komputem chorągiew kozacką ziemi przemyskiej, wystawioną zamiast pospolitego ruszenia.

Poniższa kolejność pułków niezależna od kolejności podręcznikowej.

PUŁK JAZDY Jerzego Lubomirskiego (dowódca jeszcze do przemyślenia – może Michał Zebrzydowski, miecznik koronny) ###
(rozpiska wg podręcznika)

pancerni (1 x 3) Jerzego Lubomirskiego
kozacy (1 x 3) Konstantego Lubomirskiego
kozacy doborowi (1 x 2) Krzysztofa Żegockiego
kozacy (1 x 3) Władysława Reya
kozacy (1 x 2) Jana Odrowąża
pancerni (1 x 2) Michała Stanisławskiego
kozacy doborowi (1 x 3) Jana Wielopolskiego
kozacy (1 x 2) Michała Zebrzydowskiego
husaria (1 chorągiew x 4 podstawki) Jerzego Lubomirskiego*

Rotmistrz: Krzysztof Żegocki
(ewent. porucznik husarii: Sokolnicki)

SKWADRONY:
Pancerni: 5
Kozacy doborowi: 5
Kozacy: 5
Kozacy: 5
Husaria: 4

UWAGI: Niezależnie od zasady Z bandoletem i szablą kozacy i pancerni w dywizji nie powinni mieć rohatyn. Jednak ze względu na posiadane figurki kozacy doborowi na razie będą z rohatynami.

*Można też zrobić tak, że do 3 lub 4-podstawkowej chorągwi dołączymy historycznego porucznika husarii Andrzeja Sokolnickiego, na zasadzie dodatkowego dowódcy z 1 # i możliwością dołączania tylko do husarii.

PUŁK LEKKI Jacka Szemberka dow. Szemberk ##

kozacy (1 x 3) Michała Morzkowskiego i Samuela Kuderowicza
kozacy (1 x 3) Korniakta
kozacy doborowi (1 x 3) Jacka Szemberka
kozacy (1 x 2) Jana Dembińskiego
wołosi (1 x 2) Jacka Szemberka
wołosi (1 x 3) Jana Sułowskiego
kozacy (1 x 2) Michała Jordana
pancerni (1 x 2) Piotra Śladkowskiego

Rotmistrz: Jan Dembiński

SKWADRONY:
Kozacy doborowi: 3
Kozacy: 5
Kozacy: 5
Wołosi: 5
Pancerni: 2

UWAGI: Niezależnie od zasady Z bandoletem i szablą kozacy i pancerni w dywizji nie powinni mieć rohatyn. Jednak ze względu na posiadane figurki kozacy doborowi na razie będą z rohatynami.

REGIMENT RAJTARII Jerzego Lubomirskiego
Dowódca NN ##
Rajtarzy 1x2
Rajtarzy 1x2
Rajtarzy 1x2

(do pełnego składu minimum regimentu brakuje jednej kompanii, zamiast niej wchodzą dragoni (1x2) z jednostek dywizyjnych)

REGIMENT PIECHOTY CUDZOZIEMSKIEJ nowego typu
dow. oberszter Mikołaj Giza ##
Oberszter-lejtnant #

1 „batalia”:
8 x muszkieterzy
4 x pikinierzy
1 x falkonet

2 „batalia”:
8 x muszkieterzy
4 x pikinierzy
1 x falkonet

POSPOLITE RUSZENIE ziem centralnej i północnej Korony
dow. Jan Branicki ## (figurka Oskierki)

(chorągwie powiatowe 2-podstawkowe, łączone w 4-podstawkowe)

Posp. ruszenie (1 x 4) powiaty: krakowski + proszowicki
Posp. ruszenie (1 x 4) czchowski + sądecki
Posp. ruszenie (1 x 4) lelowski + księski
Posp. ruszenie (1 x 4) biecki + księstwa oświęcimskiego i zatorskiego
Piechota łanowa (1x4)
Piechota łanowa (1x4)
Posp. ruszenie (1 x 4)
Posp. ruszenie (1 x 4)
Piechota łanowa (1x4)
Piechota łanowa (1x4)

oraz z JEDNOSTEK DYWIZYJNYCH kompania dragonów ziemi sanockiej (1x2)

RAZEM: 16 podstawek wolentarzy woj. krakowskiego, 8 podstawek wolentarzy woj. sandomierskiego, 2 podstawki dragonów. Można też dołożyć 1 działko.

UWAGA: piechota łanowa z rusznicami.

JEDNOSTKI DYWIZYJNE

3 x art. lekka
1 art. Średnia
Oficer do artylerii #

ponadto:
1 x 2 dragoni (do regimentu rajtarii)
1 x 2 dragoni (do pospolitego ruszenia)

1 x 2 piechota góralska Kaspra Kasprzyckiego
1 x 2 piechota góralska Bonawentury Brygantego
(piechota ta wchodzi zamiast podręcznikowej1 x 3 piechoty polsko-węgierskiej; figurki i statystyki – bez zasad specjalnych – jak piesi hajducy)

1 x 2 piechota łanowa Jana Dembińskiego
1 x 4 piechota łanowa Jana Wielopolskiego
(piechota ta wchodzi zamiast podręcznikowej 2 x 3 piechoty łanowej – liczba podstawek i statystyki bez zmian; ta piechota, w odróżnieniu od tej z pospolitego ruszenia, jest uzbrojona w muszkiety)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz