piątek, 9 kwietnia 2021

WROGOWIE RZECZYPOSPOLITEJ, wiosna 2021

 Wojska koronne Rzeczpospolitej Obojga Narodów już prezentowałem (TUTAJ), teraz pora na prezentację przeciwników.

Trzon koalicji antypolskiej stanowi małośrednia dywizja kozacka, wsparta siłami moskiewskimi, tatarskimi i siedmiogrodzkimi. Razem jest to ekwiwalent jakiejś jednej, w miarę silnej dywizji rzędu 67-73 PS.

Trochę sentymentalna, gdyż są tu pierwsze figurki, jakie malowałem nie tylko do OiM, ale w życiu.

 


DYWIZJA KOZACKA

Kadra dowódcza: m.in. Bohun, Tomaszko, Lirnik

Dwa tabory, każdy po 8 wozów, każdy z Oboźnym (8 PS)

Kadra: m.in 2 x Bohun, did lirnik, ataman Tomaszko, nadprogramowi esaułowie, koniowodni.

 

Doborowy pułk kozacki (12 PS):

8 x mołojcy rejestrowi (weterani)

6 x mołojcy rejestrowi

12 + 8 mołojcy

3 x jazda (doborowa)

Doborowy pułk kozacki, za nim siły moskiewskie i siedmiogrodzkie,

 

Pułk kozacki (9 PS)

6 x mołojcy rejestrowi

2 x jazda

2 x 12 mołojcy

 Pułk kozacki (formowany – 7 PS))

4 x mołojcy rejestrowi

4 x jazda

10 + 6 mołojcy

Artyleria:

3 x działo lekkie (3 PS)

Dodatkowo: 2 x harcownicy, 4 x plastuny (3 PS)

CZERŃ: albo jako watahy przy dwóch pułkach (wówczas +2 PS przy każdym pułku), albo jako pułk czerni (4 PS razem z czerńcem). Czerń można uzupełnić chłopami, wtedy wychodzi pułk za ok. 10 PS.

RAZEM Kozacy: 46 PS (+6 z chłopami)

 

Sojusznicy:

 

TATARZY: Czambuł mirzy (4 PS):

3 x ordyńcy z dzidami

5 x ordyńcy

4 x kazindżi

 


MOSKWA: Podjazd + dodatkowi dragoni (11 PS)

Chowański

6 x dzieci bojarskie z rohatynami

6 x dzieci bojarskie

6 x kozacy służebni (konni i piesi)

12 x dragoni polowi

 


SIEDMIOGRÓD: Podjazd bojowy (6 PS)

4 x jazda nadworna

4 x jazda nadworna lekka

4 x hajducy (konni i piesi)