czwartek, 9 lutego 2017

HUSARIA Pana Marszałka LUBOMIRSKIEGO

Zmierza do miejsca koncentracji (cała chorągiew będzie 4-podstawkowa). Cała brudna robota - czyszczenie, piłowanie, malowanie - Maciek ZYGA.