sobota, 6 lutego 2021

ZASOBY GRACZY

 Lista gier moich i muzealnych, w zdecydowanej większości przechowywanych na co dzień w muzeum i dostępnych od ręki, znajduje się TUTAJ. W tym miejscu podajemy listę tytułów gier historycznych i wojennych z prywatnych zbiorów poszczególnych członków KGH. Jako że na nasze spotkania zazwyczaj nie przyjeżdżamy ciężarówkami, na konkretny tytuł trzeba się umówić (mailem lub na FB klubu).

 

Na początek - CEZARY OPALIŃSKI:

1754: Conquest The French and Indian War 

1812: The Invasion of Canada

Anzio: Operation Shingle

Ardennes '44: The Battle of the Bulge

Battle of Britain

Battles of Black Cavalry: 10 Cavalry Brigade/1 Armoured Division Rzeszów Łańcut 1939 PL

Battles of Black Cavalry: 10 Cavalry Brigade/1 Armoured Division from Poland to Wilhelmshaven Hill 262: Chambois/Maczuga  PL

Blocks in Afrika

Blocks in the East

Blocks in the West

Bloody Ridge: Guadalcanal, 12-14 September

Bobby Lee: The Civil War in Virginia 1861

Commands and Colors: Ancient

Conflict of Heroes: Awakening the Bear! – Operation Barbarossa 1941 (Second Edition)

Conflict of Heroes: Price of Honour Poland

Crusader Rex

D-Day Omaha Beach: Beach to Bocage

D-Day Utah Beach: Landing & Linkup

Field Commander: Rommel

Gettysburg: Badges of Courage

Hammer of the Scots

Julius Caesar: Caesar, Pompey, and the Roman Civil

Kiev '41

Labyrinth: The War on Terror, 2001PL

Leningrad '41

Memoir '44 (+ dodatki: Eastern Front, Mediterranean Theater, Operation Overlord)

Mokra 1st September 1939 PL

Mława 1939 PL

Napoleon Returns 1815

Operation Compass: North Africa, December 1940

Pacific Fury: Guadalcanal, 1942

Pacific Tide: The United States Versus Japan, 1941

Picket Duty: Kamikaze Attacks against U.S. Destroyers

Primosole Bridge: 14-17th July 1943

Rommel in the Desert

Soldiers in Postmen's Uniforms

Stalingrad: Inferno on the Volga

Strike of the Eagle

Talon

U-Boat Leader

Victory in Europe

Wilderness War

Wings of War: Famous Aces

Wings of War: Flight of the Giants

 

1754: Conquest The French and Indian War (fotka: fortgier.pl)

poniedziałek, 1 lutego 2021

RESTART 2021

 Otwieramy się :)

Nowy Regulamin:


REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

DĄBROWSKIEGO KLUBU GIER HISTORYCZNYCH

W MUZEUM MIEJSKIM „SZTYGARKA”

 

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W POLSCE

WPROWADZONE ZOSTAJĄ Z DNIEM 1 LUTEGO 2021 ROKU

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

1.  W zajęciach Klubu Gier Historycznych mogą brać udział tylko zgłoszone osoby, ze względu na limit miejsc.

2.  Zapisy na zajęcia przyjmowane przez osobę prowadzącą zajęcia, e-mail: jkrajniewski@muzeum-dabrowa.pl

3.  Uczestnicy Gier Historycznych zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych norm bezpieczeństwa sanitarnego:

-     mogą przebywać w budynku Muzeum Miejskiego „Sztygarka” wyłącznie w noszonych, zgodnie z wymogami sanitarnymi, własnych maseczkach lub innych środkach dopuszczonej ochrony,

-     zachowują nakazany dystans społeczny, wynoszący co najmniej 1,5 metra (nie dotyczy to opiekunów małoletnich dzieci do 13 roku życia oraz osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia opiekuna).

4.  Przed wejściem do budynku Muzeum Miejskiego „Sztygarka” uczestnicy Klubu Gier Historycznych zobowiązani są zdezynfekować ręce za pomocą płynu odkażającego umieszczonego przy drzwiach wejściowych, w sposób zgodny z podaną instrukcją.

5.  Zastrzega się prawo do odmowy wejścia dla osób z widocznymi objawami infekcji.

6.  Osoby stojące w kolejce do toalety powinny zachować dystans społeczny (wynoszący co najmniej 1,5 metra), oraz unikać gromadzenia się.

7.  W toalecie udostępnione są płyny dezynfekcyjne.